Ολο πειράματα ειμαι…. και μετά δεν μπο…

Ολο πειράματα ειμαι…. και μετά δεν μπορώ να τα διορθώσω .. ποιός ξέρει ποιος βλέπει αυτά τα updates,πάντως όχι εγώ.